Verdraagzaamheid

Aan de Plas van Poot leven de Aalscholver kolonie en de Blauwe Reiger kolonie verdraagzaam naast elkaar. Beide kolonies brengen ieder jaar hun jongen aan de plas groot.