Verdraagzaamheid

Aan de Plas van Poot leven de Aalscholver kolonie en de Blauwe Reiger kolonie verdraagzaam naast elkaar. Beide kolonies brengen ieder jaar hun jongen aan de plas groot.

Scroll naar boven