De Plas van Poot

Beleef de Plas van Poot

De van oorsprong Wilgenplas is een veilig en afgeschermd natuurgebied waar veel verschillende soorten dieren een thuis en broedplaats vinden.
Door het afschermen van de plas is er een oase ontstaan. Via de vele foto’s beleeft u de plas van dichtbij en kunt u zich verwonderen over het unieke stukje natuurgebied in Zoetermeer.

Toekomstvisie

Wij mensen vormen een onderdeel van de natuur en kunnen echt niet zonder haar. Toch blijft de biodiversiteit achteruitgaan. Door de punten uit onze toekomstvisie te realiseren willen we de natuur en biodiversiteit beschermen en streven we naar een duurzame samenleving.

  • Verbinding realiseren tussen het natuurgebied Rottemeren en het Bentwoud
  • De bescherming van de plas verbeteren en bedreigingen aanpakken
  • Meer aanplant van wilgen en andere beplanting rondom de plas
  • Educatiecentrum realiseren

De bonte specht
Vos met prooi