Fauna aan de plas

De Plas van Poot heeft vele vaste bewoners en gasten. De plas is een belangrijke broedplaats waar de dieren nog ongestoord kunnen leven. Hieronder een selectie.

Reigerkolonie
Jaarlijks zijn er vele reigernesten te vinden rondom de plas.

IJsvogel
De nesten van de ijsvogel zijn elk jaar aan de oevers van de plas te vinden.

Vleermuizen
Ook vleermuizen zijn in grote getale rondom de plas te vinden. De volgende soorten komen hier voor: de rosse, de laatvlieger, de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis.

Buizerd
De meest opvallende roofvogel van Nederland leeft en broedt rondom De Plas van Poot.

De mantelmeeuw
Ook deze veel geziene vogel heeft een vaste broedplaats naast De Plas van Poot en haalt zijn eten uit de plas.

De vos
De vos brengt haar jongen groot rondom de plas, genoeg prooidieren om haar jongen te voeden.

Scholekster
Ook de scholekster broedt en leeft rondom de plas.

Ekster
Op de uitkijk in de appelboom.

De kraai
De kraai broedt aan de plas. Er zijn voldoende kuikens, mollen, muizen die op het menu van de kraai staan.

De specht
Er leven verschillende soorten rondom de plas, waaronder de groene specht en de bonte specht.

Sperwer
Deze kleine roofvogel komt regelmatig op bezoek om te jagen op kleine vogels, mollen en muizen.

De sperwer op de uitkijk

Vlaamse Gaai

Boomkruiper

De Boomkruiper wordt vaak gezien in de oude Kastanjelaan.

Europees konijn

De Houtduif

Karpers

School karpers.

Verschillende ganzensoorten

Diverse kleine vogels

De witte kwikstaart bouwt ieder jaar een nestje aan de plas.

Eendensoorten
Er zijn verschillende eendensoorten.

De verschillende vaste bezoekers van de plas

Scroll naar boven