Herinrichting van de Bleiswijkseweg

Wie eens een rondje rond de Plas van Poot heeft gelopen, weet dat je dan een heel stuk langs een drukke weg loopt, de Bleiswijkseweg. Deze weg moet op de schop vinden bewoners en gemeente! De weg bestaat nu uit twee of drie rijbanen voor autoverkeer en een smal fietspad; een voetpad ontbreekt vanwege het gebrek aan ruimte.

Bovendien heeft de drukke weg een negatieve invloed op het dierenrijk dat in en rondom de Plas leeft. De dieren, zoals aalscholvers, reigers, ijsvogels, ganzen, konijnen, hermelijnen en wezels hebben baat bij beschutting en rust.

Ganzen, voornamelijk Grauwe gans en Canadeze gans, leven in familieverband. Ze rusten overdag op de Plas en gaan tegen de avond en vroeg in de ochtend op zoek naar sappig gras. Daarbij moeten de ganzen de Bleiswijkseweg oversteken.

Broedseizoen en rui

Begin april beginnen de Grauwe ganzen met broeden: ongeveer vier weken. Na acht weken zijn de jongen zelfstandig maar blijven bij de ouders. Eind mei gaan alle ganzen in de rui. Hierdoor kunnen ze niet vliegen en zijn dus heel kwetsbaar. Die ruiperiode duurt tot eind juni. Bij het oversteken van de Bleiswijkseweg zorgt deze oversteek voor veel aanrijdingen met vaak hun dood tot gevolg. De weg is te druk, te onoverzichtelijk en er wordt te hard gereden. De maximale snelheid van 50 km/u wordt veelal genegeerd.

Dat moet anders!

Onderzoek heeft uitgewezen dat het grootste deel van het verkeer geen bestemmingsverkeer is. Dat verkeer hoeft daar dus niet te zijn en gebruikt de Bleiswijkseweg als sluiproute. Door deze route zodanig aan te passen, moet niet-bestemmingsverkeer een andere weg gaan kiezen.

Herinrichting

In januari 2024 presenteerde de gemeente Zoetermeer tijdens een participatiebijeenkomst haar plannen voor de herinrichting van de Bleiswijkseweg. De twee rijwegen zullen versmald worden en de uitvoegvakken zullen verdwijnen. Hierdoor komt er ruimte vrij voor een extra breed fietspad en een wandelpad. De plannen moeten in de zomer van 2025 gerealiseerd zijn.

Scroll naar boven